Image Alt

SEC- GPC

  /    /  SEC- GPC

SEC (eng. Size Exclusion) ili GPC (eng. Gel Permeation) , kromatografija isključenja veličinom je uhodana metoda za karakterizaciju polimera. Kod ove kromatografske tehnike analiti se razdvajaju na temelju njihove razlike u veličini. Za separaciju se koriste kolone s poroznim česticama stacionarne faze. Male molecule ulaze u pore čestica i zato se dulje zadržavaju na koloni i eluiraju sporije od većih čestica koje prođu kroz kolonu ne ulazeći u pore stacionarne faze. Između analita i stacionarne faze ne dolazi do kemijskih Ili fizikalnih interakcija.