Image Alt

IR spektroskopija

  /  IR spektroskopija

Infracrvena spektroskopija (IR spektroskopija) spektroskopska je metoda kod koje se promatra interakcija infracrvene svjetlosti sa materijom. Uzorak apsorbira karakteristični dio spektra čime dolazi do rezonantnog pobuđivanja elektrona i prelaska na više energetske nivoe što uzrokuje promjenu oscilacije atoma unutar molekule.

Za dani uzorak neke tvari, infracrveni spektar promatrane tvari mjeri se infracrvenim spektroskopom. Osnovni IR spektar tvari prikaz je ovisnosti apsorpcije IR svjetlosti (ili intenziteta prolazne svjetlosti) o valnom broju izraženom u jedinici recipročnih centimetara (cm-1).

Budući da molekule imaju različite rezonantne frekvencije, apsorpcija se događa u različitim dijelovima infracrvenog spektra. Molekule imaju različitu rezonantnu frekvenciju zbog različitosti strukture i funkcionalnih skupina u strukturi. Infracrvena spektroskopija uglavnom se koristi za identificiranje i promatranje kemijskih spojeva koji se prepoznaju po karakterističnom infracrvenom spektru. Glavna primjena IR spektroskopije je u organskoj kemiji.

U Labtimu nudimo NIR analizatore prehrambenih proizvoda i FTIR analizatore za analizu mlijeka i mliječnih proizvoda.