Image Alt

Priprema uzoraka

  /  Priprema uzoraka

Priprema uzoraka jedan je od najvažnijih koraka s kojima se analitičari svakodnevno susreću u svom radu u laboratoriju.

Metode analize uključuje niz koraka koji se moraju poduzeti prije početka rada. Postupak ovisi o odabranoj tehnici, vrsti uzoraka i zahtjevima analize.

Uzorci moraju biti reprezentativni i homogeni te moraju biti prikladni za odabranu analizu.

Mnogo je postupaka za pripremu uzoraka prije odgovarajuće analitičke metode, uključujući sušenje uzorka, otapanje te uklanjanje interferenata analize.

Postupak pripreme uzoraka ponekad može biti dugotrajan, pa za potrebe optimizacije koristimo automatizaciju procesa pripreme uzoraka, što ubrzava postupak pripreme i smanjuje mogućnost pogreške od strane čovjeka.