Priprema uzoraka

U analitičkom svijetu priprema uzorka jedan je od najvažnijih koraka s kojima se analitičari svakodnevno susreću u svom radu u laboratoriju.

Metoda analize uključuje niz koraka koji se moraju uzeti u obzir prije početka rada, postupak ovisi o odabranoj tehnici, vrsti uzoraka i zahtjevima analize.

pv1

Uzorci moraju biti reprezentativni i homogeni, a oblikom odgovarati odabranoj analizi.

Postoje mnogi postupci pripreme uzorka prije odgovarajuće metode analize, među kojima su sušenje uzorka, otapanje i uklanjanje ometajućih komponenti koje utječu na tijek analize.

Proces pripreme uzorka u nekim procesima može biti dugotrajan, stoga u procesu optimizacije koraka koristimo automatizaciju procesa pripreme uzorka, čime ubrzavamo proces pripreme i smanjujemo faktor ljudske pogreške.

Proizvodi

priprava-vzorcev

Automatizirana priprema uzorka

qdoc

Upravljanje podatcima

biomolecule-purification

Pročišćavanje biomolekula

Scroll to Top