Image Alt

Spektrometrija mase

  /  Spektrometrija mase

Spektrometrija mase (skraćeno MS) analitička je tehnika kod koje se prethodno ionizirani kemijski spojevi razvrstavaju na temelju njihovog omjera mase i naboja. Pojednostavljeno, maseni spektar mjeri masu spojeva unutar uzorka. Masena spektrometrija se koristi u mnogim različitim područjima te se primjenjuje na čiste uzorke ali i složene smjese. Rezultat analize je maseni spektar.

Na masenom spektru prikazan je ionski signal kao funkcija omjera mase i naboja (m/z). Takvi se spektri upotrebljavaju za određivanje elementarnog ili izotopnog otiska uzorka, mase čestica i molekula te razjašnjavanje kemijskih struktura molekula, kao što su peptidi i drugi kemijski spojevi.