Image Alt

HPLC

HPLC oz. odnosno tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (engl. High performance liquid chromatography) je klasična tehnika kromatografije u kojoj se za separaciju upotrebljavaju HPLC kolone s česticama stacionarne faze veličine 3,5 – 5 µm; a dužine kolona su najčešće 150 do 250 mm. Protoci u takvoj kromatografiji su 1-2mL/min, tlakovi koji se pri tom postižu pred kolonom su oko 400bar.

Prvi komercijalni HPLC sistem proizveo je Waters 1969. godine, i od tada do danas uz postepena poboljšanja HPLC instrumenti se koriste u analitici spojeva u farmaceutskoj industriji, kontroli hrane i uzoraka okoliša, te na mnogim drugim područjima.