Image Alt

Quadrupole Time Of Flight

  /    /  Quadrupole Time Of Flight

Kvadrupolna spektrometrija mase vremena leta (QTOF) metoda je masene spektrometrije u kojoj se omjer mase iona i naboja iona određuje vremenom mjerenja leta. Ione ubrzava električno polje poznate jakosti.

Rezultat ovog ubrzanja je ion koji ima istu kinetičku energiju kao bilo koji drugi ion koji ima isti naboj. Rezultat ovog ubrzanja je ion koji ima istu kinetičku energiju kao bilo koji drugi ion koji ima isti naboj. Brzina iona ovisi o omjeru mase i naboja (teži ioni istog naboja postižu niže brzine, iako će brzine povećati i ioni s većim nabojem). Mjeri se vrijeme koje je potrebno ionu da dosegne detektor na poznatoj udaljenosti. Ovo vrijeme ovisit će o brzini iona i stoga je mjera njegovog odnosa mase i naboja. Iz ovog omjera i poznatih eksperimentalnih parametara može se identificirati ion.

Kako bi se dobila što bolja selektivnost i osjetljivost koristi se i filtar mase u obliku kvadrupola.