Image Alt

Toplinska analiza

  /  Toplinska analiza

Pojam »Toplinska analiza« vrlo je širok. Tom području pripadaju analitičke tehnike koje se upotrebljavaju za proučavanje svojstava materijala u ovisnosti o temperaturi, vremenu i atmosferi. Zbog svoje univerzalnosti tehnike toplinske analize upotrebljavaju se u industriji te različitim istraživanjima i razvoju polimernih i kompozitnih materijala, farmaceutskih i prehrambenih proizvoda, organskih i anorganskih kemikalija, naftnih derivata i mnogih drugih proizvoda.

Većina tih tehnika temelji se na mjerenjima četiri fundamentalnih parametara – temperature, mase, dimenzije i sile – čime se omogućuje bolje razumijevanje svojstava i strukture materijala u najširem temperaturnom području od −196 °C do 2800 °C.

U tvrtki Labtim, u suradnji s vodećim proizvođačem instrumenata za toplinske analize i reologiju – tvrtkom TA Instruments, nudimo najtočnija i najpreciznija mjerenja tih parametara.

1.) Temperaturna mjerenja:

  • Toplinski tok zbog promjena u sustavu (fazni prijelazi, kemijske reakcije, itd.) – DSC
  • Toplinska vodljivost i kapacitet, kao sposobnost prijenosa i pohranjivanja topline – Mjerači toplinske vodljivosti i toplinske difuzivnosti

2.) Mjerenja mase:

  • Gubitak mase zbog hlapljenja ili desorpcije– TGA
  • Povećanje mase zbog sorpcije – SA

3.) Mjerenja dimenzija:

  • Linearna ekspanzija – TMA, Kontaktni dilatometri
  • Površinska ekspanzija – Optički dilatometri
  • Volumna ekspanzija – Grijani mikroskopi

4.) Mjerenja sile:

  • Linearno (tenzija, upogib) za preučevanje elastičnih lastnosti materialov – DMA
  • Rotacijsko (smično) za proučavanje viskoelastičnih svojstava materijala – Reologija

Pored tehnika s klasičnom izvedbom eksperimenata naša ponuda uključuje i jedinstvene instrumente s inovativnim tehnologijama za simulaciju ekstremnih uvjeta tjekom izvedbe eksperimenata, kao što su visokotlačni termogravimetrijski i sorpcijski analizatori.