Toplinska analiza

Pojam "toplinska analiza" je vrlo širok. Ovo područje uključuje mnoge analitičke tehnike koje se koriste za proučavanje svojstava materijala u funkciji temperature, vremena i atmosfere.

Zbog svoje univerzalnosti, tehnike toplinske analize koriste se u raznim industrijskim i istraživačkim granama uključenim u razvoj i proizvodnju polimernih i kompozitnih materijala, farmaceutskih i prehrambenih proizvoda, organskih i anorganskih kemikalija, naftnih derivata i mnogih drugih proizvoda.

Većina ovih tehnika temelji se na mjerenju samo četiri temeljna parametra – temperature, mase, dimenzija i sile – što omogućuje duboko razumijevanje svojstava i strukture materijala u najširem temperaturnom rasponu od −196 °C do 2800 °C.

U Labtimu, u suradnji s vodećim proizvođačem instrumenata za termičku analizu i reologiju - TA Instruments - našim kupcima nudimo najtočnija i najpreciznija mjerenja ovih parametara.

1.) Mjerenja temperature:

Tok topline uslijed promjena u sustavu (fazni prijelazi, kemijske reakcije itd.) – DSC
Toplinska vodljivost i kapacitet, kao sposobnost prijenosa i skladištenja topline - Mjerači toplinske vodljivosti i toplinske difuzivnosti

2.) Mjerenja mase:

Gubitak mase zbog isparavanja, desorpcije ili razgradnje - TGA
Povećanje mase zbog sorpcije – SA

3.) Mjerenja dimenzija:

Linearna ekspanzija - TMA, Kontaktni dilatometri
Površinsko širenje - Optički dilatometri
Proširenje volumena - Mikroskopi za zagrijavanje

4.) Mjerenja sile:

Linearni (napetost, savijanje) za proučavanje elastičnih svojstava materijala - DMA
Rotacijski (smični) za proučavanje viskoelastičnih svojstava materijala - Reologija
Osim tehnika za klasične pokuse, naša ponuda uključuje i jedinstvene instrumente s inovativnim tehnologijama za simulaciju ekstremnih uvjeta tijekom pokusa, kao što su visokotlačni termogravimetrijski i sorpcijski analizatori.

termicna-analiza-2

Proizvodi

diferencna

DSC diferencijalna dinamička kalorimetrija

sorpcijska

Sorpcijska analiza SA

termogravimetricna

TGA termogravimetrijska analiza

simultana

Simultana SDT toplinska analiza

Scroll to Top