Image Alt

Time Of Flight

  /    /  Time Of Flight

Time Of Flight je metoda u spektrometriji mase u kojoj se omjer mase iona i naboja određuje mjerenjem vremena leta iona.

Ione ubrzava električno polje poznate jakosti. Rezultat ovog ubrzanja je ion koji ima istu kinetičku energiju kao bilo koji drugi ion koji ima isti naboj. Brzina iona ovisi o omjeru mase i naboja (teži ioni istog naboja postižu niže brzine, iako će brzine povećati i ioni s većim nabojem). Mjeri se vrijeme koje je potrebno ionu da dosegne detektor na poznatoj udaljenosti. Ovo vrijeme ovisit će o brzini iona i stoga je mjera njegovog odnosa mase i naboja. Iz ovog omjera i poznatih eksperimentalnih parametara može se identificirati ion.