Image Alt

Automatizacija ekstrakcije (Biotage Horizon)

  /    /  Automatizacija ekstrakcije (Biotage Horizon)

Automatizirani sustavi za automatiziranu pripremu uzorka na čvrstoj fazi su namijenjeni laboratorijima koji rade na području testiranja polu-stabilnih organskih spojeva, ulja i masti, pesticida, PAH-ova, eksploziva, farmaceutskih nusprodukata i proizvoda za osobnu njegu.

Tvrtka „Horizon Technology“ (koja se od 2017. godine pridružila kompaniji „Biotage“) je usko specijalizirana za proizvodnju ekstraktora i potrošnog materijala (SPE diskova) koji će olakšati „usko grlo“ skoro svakog laboratorija – pripremu uzoraka.

Više informacija na poveznici: LINK