Image Alt

UPLC

UPLC, odnosno Ultra Performance Liquid Chromatography je nova kategorija LC tehnologije koju je prvi razvio i komercijalizirao Waters 2004. godine. UPLC sistem je LC sistem dizajniran za separacije koje su 10 puta kraće od onih u najbržim HPLC sistemima, uz istovremeno dvostruko bolju rezoluciju i trostruko bolju osjetljivost. Za potrebe UPLC sistema razvijene su kolone s česticama stacionarne faze oko 1,7 µm. Tlakovi koji se postižu pred kolonom su od 600 do preko 1000 bara, što je preduvjet da mobilna faza prođe kroz kolonu.

UPLC sistemi su postali standard u novijoj analitici farmaceutskih proizvoda, no zbog veće brzine analiza, bolje osjetljivosti i rezolucije UPLC se koristi u svim područjima analitike spojeva LC tehnikom.