Image Alt

Single Quadrupole

  /    /  Single Quadrupole

U kvadrupolnom spektrometru mase, kvadrupol služi kao analizator mase odnosno dio instrumenta koji se koristi za odabir iona na temelju njihovog odnosa mase i naboja (m/z). Ioni se odvajaju na temelju stabilnosti njihovih putanja dok prolaze kroz oscilirajuće električno polje kvadrupola. To električno polje stvara se primjenom RF (radiofrekvencijskih) voltaža na suprotne parove šipki kvadrupola. Ioni u stabilnim putanjama prolaze kroz kvadrupol dok se ioni u nestabilnim putanjama zabijaju u kvadrupol i ne dolaze do detektora.