Reologija

Realni materijali pokazuju cijeli spektar reoloških svojstava – od idealnih tekućina s nultom viskoznošću do apsolutno elastičnih krutina.

Osnovni parametri za opisivanje svojstava viskoelastičnih materijala su viskoznost i modul koji se određuju preciznim mjerenjem primijenjene sile i postignutog pomaka u rotacijskom i linearnom režimu rada reometra. Dobiveni reološki podaci vrlo su važni za razumijevanje i predviđanje svojstava materijala i performansi gotovih proizvoda, kao i uvjeta obrade i skladištenja kroz detaljno proučavanje molekularne strukture viskoelastičnog uzorka.

Tvrtka Labtim nudi potpunu podršku za instrumente vodećeg svjetskog proizvođača reometara - TA Instruments. U našem programu predstavljene su obje vrste reometara - reometar sa zasebnim motorom i pretvaračem i reometar s kombiniranim motorom i pretvaračem za hvatanje najčišćih reoloških podataka u najširem rasponu sila i pomaka. Dostupni su posebni instrumenti za posebne namjene u industriji stakla i gume, koji su razvijeni uzimajući u obzir traženu specifičnost - korištenje viših sila i temperatura.

Korištenje mnogih dodatnih modula za preciznu kontrolu temperature i vlažnosti, kao i paralelno prikupljanje komplementarnih podataka, omogućuje dublje razumijevanje materijala.

Proizvodi

rheometer

Discovery hibridni reometar

ares

Ares G2

viskoz-300x199

Viskozimetri

dinamicni-mehanski-analizatorji

Dinamički mehanički analizatori

dodatki-hibridni-reometer-Discovery

Dodatna oprema za Discovery Hybrid Rheometer

Scroll to Top