Image Alt

Kalorimetrija

  /  Kalorimetrija

Praktično svi kemijski ili fizikalni procesi povezani su s toplinom – apsorbira se ili oslobađa iz sustava. Kvantitativno određivanje količine i brzine oslobađanja topline (ili potrošnje) izvor je termodinamičkih, kinetičkih i analitičkih podataka o sustavu koji omogućavaju detaljno istraživanje različitih procesa od molekularnih i proteinskih interakcija do hidratacije cementa u građevinarstvu.

Kalorimetrija je nespecifična tehnika koja mjeri ukupnu toplinu kao rezultat tijeka određenog procesa, koji se može sastojati od različitih koraka. Stoga je vrlo važno postupak podijeliti korak po korak i znati o svim događajima koji doprinose ukupnoj toplini procesa. U tvrtki Labtim, d.o.o. zajedno s vodećim proizvođačem kalorimetrijskih sustava – TA Instruments – nudimo potpunu podršku najosjetljivijim, najstabilnijim i najfleksibilnijim kalorimetrijskim sustavima. Naš asortiman uključuje kalorimetre izotermalne titracije za istraživanje molekularnih interakcija, diferencijalne dinamičke kalorimetre za karakterizaciju strukture i stabilnosti velikih biomolekula, te univerzalni izotermalni mikrokalorimetri koji mjere toplinski tok tijekom različitih procesa za obavljanje ogromnog broja različitih ispitivanja, poput studija stabilnosti i kompatibilnosti. i on-line nadgledanje procesa toplinskog toka u rasponu od nekoliko nanoWatta do nekoliko stotina miliWatts-a.

Najfleksibilniji sustav mikrokalorimetra TAM IV s velikim brojem dodatnih modula ima samo jedno ograničenje u upotrebi – maštu istraživača.