Kalorimetrija

Praktički svi kemijski ili fizikalni procesi povezani su s toplinom - potonja se adsorbira ili oslobađa iz sustava. Kvantificiranje količine i brzine otpuštanja (ili potrošnje) topline izvor je termodinamičkih, kinetičkih i analitičkih podataka o sustavu, što omogućuje detaljna istraživanja različitih procesa od interakcija molekula i proteina u znanostima o životu do hidratacije cementa u građevinskoj industriji.

kalorimetrija

Kalorimetrija je nespecifična tehnika koja mjeri ukupnu toplinu kao rezultat određenog procesa, koji se može sastojati od različitih koraka. Stoga je vrlo važno podijeliti proces po koracima ako je moguće i znati za sve događaje koji doprinose ukupnoj toplini procesa. U tvrtki Labtim, d.o.o. zajedno s vodećim proizvođačem kalorimetrijskih sustava - TA Instruments - nudimo punu podršku za najosjetljivije, najstabilnije i najfleksibilnije kalorimetrijske sustave. Naša ponuda uključuje Izotermni titracijski kalorimetri za istraživanje molekularne interakcije, Diferencijalne dinamički kalorimetri za karakterizaciju strukture i stabilnosti velikih biomolekula, i univerzalne izotermne mikrokalorimetre, koji mjere protok topline tijekom različitih procesa za izvođenje ogromnog broja različitih testova, kao što su studije stabilnosti i kompatibilnosti, kao i on-line praćenje procesa s protokom topline u rasponu od nekoliko nanoWatta do nekoliko stotina milivata.

Najfleksibilniji mikrokalorimetarski sustav TAM IV s ogromnim brojem dodatnih modula ima samo jedno ograničenje u korištenju - maštu istraživača.

Proizvodi

mikrokalorimetrija

Mikrokalorimetrija

Scroll to Top