Image Alt

Proizvodi

  /    /  HPLC kolone, UHPLC kolone  /  Xbridge kolone

Xbridge kolone

Prednosti kolona XBridge su:

  • visoka pH stabilnost i kemijska otpornost, posljedično pouzdanost i dugi vijek trajanja,
  • omogućuju prilagodljivost pri razvoju metoda,
  • jednostavan prijenos analitičkih metoda na preparativnu kromatografiju.

Quick info

Kategorije: ,

Opis

HPLC i UHPLC kolone XBridge, u kojima je upotrebljena tehnologija BEH (Bridged Ethylene Hybrid) čestica, su napravljene tako da podnose visok pH, visoku temperaturu i druge ekstremne uvjete, uključujući agresivne hlapive eluense. Te kolone su prikladne za LC-MS analize malih molekula i biomolekula, postoji velik izbor veličina čestica i faza. Kolone s oznakom XP (eXtended Performance) s veličinom čestica 2,5 µm su namijenjene analitičkim UHPLC separacijama, kolone s veličinama čestica 3,5 µm i 5 µm su odlične za pouzdan razvoj metoda, kolone OBD Prep s veličinama čestica 5 µm i 10 µm preporučamo za preparativnu kromatografiju.

Upravo zbog visoke pH stabilnosti, koja je viša od bilo koje druge komercijalno dostupne kromatografske faze, te su kolone odlične za razvoj metoda. U Watersu su pH stabilnost postigli postupkom sinteze čestica, uz dodatne modifikacije površine tih čestica. Kolonu XBridge C18 smo testirali skupa s ostalim kolonama koje obećaju produženu stabilnost u području visokog pH. Izložili smo ih pH vrednosti 10 i pokazali da je kolona XBridge podnosi tako ekstremne uvjete bez smanjenja učinkovitosti.

Također, na raspolaganju su HPLC XBridge kolone koje su namijenjene izolaciji analizi i karakterizaciji biomolekula:

  • Peptide HPLC: prije svega prikladne za reverzno-faznu kromatografiju širokog spektra peptida- velikih i malih, kiselih i bazičnih, hidrofilnih i hidrofobnih. Moguć je prijenos na preparativu.
  • Protein SEC: kolone koje osiguravanju bolju separaciju proteinskih agregata od monomera u kraćem vremenu od ostalih SEC kolona.
  • Protein: te kolone su namijenjene separaciji proteina različitih veličina, različitog stupnja hidrofobnosti i različnih izoelektričnih točaka, istovremeno omogućuju maksimalno iskorištenje i smanjen prijenos proteina (carryover). I ovdje je moguć prijenos na preparativu.
  • Glycans: idealne kolone za analize oslobođenih glikana i 2-aminobenzamidnih (2-AB) N-vezanih glikana u različitim bioterapeuticima.
  • Oligonucelotide: kolone za uhodanu reverzno-faznu kromatografiju ionskih parova za separaciju detritiliranih sintetskih oligonukleotida. Moguć je prijenos na preparativu.