Acquity Premier system

  • Acquity Premier UPLC sustav je visokotlačni tekući kromatograf dizajniran za analizu biomolekula – proteina, peptida, oligonukleotida, glikana, glikoproteina, aminokiselina i ekscipijenata, ali i analizu svih ostalih malih molekula.
  • Sustav koristi MaxPeak High Performance Surface (HPS) materijal, koji smanjuje interakcije između analita i površine te na taj način sprječava interakcije biomolekula s površinom odnosno sprječava nespecifičnu adsorpciju analita. Ovako modificirana površina osigurava visoku ponovljivost rezultata (visok „recovery“), visoku razlučivost pikova (bolja separacija) i minimalan mogući prijenos između uzoraka (“low carryover”), bez obzira na to je li korištena tehnika obrnute faze (RP), ionsku izmjenu (IEX), ekskluziju veličine (SEC) ili kromatografiju hidrofobne interakcije (HIC).
  • Sustav Acquity Premier pogodan je za razvoj brzih analitičkih metoda i nudi mogućnost poboljšanja postojećih HPLC i UHPLC metoda. Mala disperzija sustava osigurava bolju razlučivost, osjetljivost i brze analize. To olakšava snažna kvaternarna ili binarna pumpa koja može izdržati pritisak do 1000 bara i omogućuje korištenje analitičkih UPLC kolona s česticama manjim od 2um.
  • Sustav može biti s binarnom ili kvaternarnom pumpom, za izokratsko i gradijentno eluiranje, nudeći mogućnost miješanja četiri različita otapala.
  • Mogućnost korištenja šest UPLC kolona, koji se mogu temperaturno neovisno kontrolirati pomoću aktivnog predgrijača
  • Sustav s vrlo malom disperzijom i niskim prijenosom između uzoraka (“carryover”) prikladan je za spajanje s masenim spektrometrom visoke osjetljivosti. Omogućuje ponovljivo i točno ubrizgavanje za točnu kvalifikaciju i ponovljivost vremena zadržavanja osiguravajući pouzdanost rezultata.
  • Za sve one koji se bave razvojem novih metoda pomaže programski modul Empower AutoBlend plus kojim korisnik postavlja sistemsko predmješanje otapala, čime se zamjenjuje dugotrajna ručna priprema mobilnih faza. Sustav unaprijed miješa dva, tri ili četiri različita otapala u bilo kojem trenutku u bilo kojem omjeru kako bi se postigao željeni pH. To omogućuje proučavanje učinka pH i ionske snage na eluiranje analita u kratkom vremenu.
  • Sustav se može spojiti s PDA, UV/VIS, FLR, RI detektorima, ELSD i masenim spektrometrom.
  • Kvalifikacija svih Waters laboratorijskih instrumenata za tekućinsku kromatografiju u skladu je s regulatornim standardima kvalitete kao što su GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> i drugi. Acquity UPLC H-Class PLUS sustav podržava Waters Empower Automated System Qualification System (SQT) alat, koji smanjuje vrijeme i troškove povezane s godišnjim kvalifikacijama.