Image Alt

Proizvodi

  /    /  UPLC  /  Acquity Premier system

Acquity Premier system

  • Acquity Premier UPLC sustav je visokotlačni tekući kromatograf dizajniran za analizu biomolekula – proteina, peptida, oligonukleotida, glikana, glikoproteina, aminokiselina i ekscipijenata, ali i analizu svih ostalih malih molekula.
  • Sustav koristi MaxPeak High Performance Surface (HPS) materijal, koji smanjuje interakcije između analita i površine te na taj način sprječava interakcije biomolekula s površinom odnosno sprječava nespecifičnu adsorpciju analita. Ovako modificirana površina osigurava visoku ponovljivost rezultata (visok „recovery“), visoku razlučivost pikova (bolja separacija) i minimalan mogući prijenos između uzoraka (“low carryover”), bez obzira na to je li korištena tehnika obrnute faze (RP), ionsku izmjenu (IEX), ekskluziju veličine (SEC) ili kromatografiju hidrofobne interakcije (HIC).
  • Sustav Acquity Premier pogodan je za razvoj brzih analitičkih metoda i nudi mogućnost poboljšanja postojećih HPLC i UHPLC metoda. Mala disperzija sistema omogućava poboljšanu rezoluciju, osjetljivost i brze analize. To olakšava snažna kvaternarna ili binarna pumpa koja može izdržati pritisak do 1000 bara i omogućuje korištenje analitičkih UPLC kolona s česticama manjim od 2um.

Quick info

Kategorija: Oznaka:

Opis

  • Sistem s kvarternom pumpom, za izokratsku i gradijentnu kromatografiju, nudi mogućnost miješanja četiri različita otapala.
  • Mogućnost uporabe šest UPLC kolona, koje se lako temperaturno neovisno kontroliraju s pomoću aktivnog grijača (active-preheater).
  • Sistem s vrlo niskom disperzijom i niskim prijenosom među uzorcima (nizak Carry over) je primjeren za spajanje s spektormetrom mase visoke rezolucije. Omogućuje ponovljivo i točno inektiranje za preciznu kvalifikaciju i ponovljivost retenzijskih vremena što osigurava pouzdanost rezultata.
  • Svi oni koji su uključeni u razvoj novih metoda, uz pomoć Empower-ovog programskog modula ”AutoBlend plus”, kojim korisnik postavlja sustavno prethodno miješanje otapala, što zamjenjuje vremenski zahtjevnu ručnu pripremu mobilnih faza. Sustav prethodno istovremeno provodi miješanje dva, tri ili četiri različita otapala u bilo kojem omjeru kako bi se postigao željeni pH. To omogućuje proučavanje učinka pH i ionske snage na eluciju analita u kratkom vremenu.
  • Sustav se može povezati s PDA, UV / VIS, FLR, RI detektorima, ELSD i masenim spektrometrom.
  • Kvalifikacija svih Watersovih laboratorijskih instrumenata za tekućinsku kromatografiju je u skladu s regulatornim standardima kvalitete kao što su GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> i drugi. Acquity UPLC H-Class PLUS sustav podržava Waters Empower Automated System Qualification System (SQT) alat, koji smanjuje vrijeme i troškove povezane s godišnjim kvalifikacijama.

Više informacija na poveznici: LINK