DryVap

„DryVap Concentrator System” automatizira sušenje, uparavanje i koncentraciju ekstrakata organskog otapala prije kromatografske analize.Za upravljanje sistemom nije potreban nadzor, te se time analitičaru oslobađa vrijeme za druge poslove i uklanja varijabilnost, pritom stvarajući vrhunske i dosljedne rezultate. Pomoću tehnologije DryDisk separacijske membrane, uzorci se suše i ukoncentriraju za manje od 30 minuta – time se povećava „throughput“ laboratorija.

Kategorija: .

Dizajniran da imitira tradicionalnu ”Kuderna Danish (KD)” metodu, DryVap sistem koristi jedinstvenu kombinaciju vakuuma, temperature i struje dušika kako bi se ekstrakt brzo upario i nježno koncentrirao sve do željenog volumena uz zadržavanje traženih analita.
Svaki se parametar može optimizirati i spremiti kao metoda pomoću integriranog softvera.Jednostavno aktivirajte spremljene metode i precizno odstranite ostatak otapala iz svog uzorka.