Biotage® Solvent Recovery SVOC

Biotage® Solvent Recovery SVOC je dizajniran za kondenzaciju i skupljanje para otapala koja nastaju pri korištenju DryVap® sustava.

Koristeći vakuum pumpu, pare otapala se izvlače kroz spiralu kondenzatora, gdje se hlade i presale natrag u tekući oblik. Otapalo se zatim gravitacijski spušta u staklenu tikvicu okruglog dna. Kada se tikvica napuni, okrenene se kako bi se sakupljeno otapalo odvelo u posudu za uklanjanje.

Namijenjen posebno za obradu para otapala generiranog DryVap sustavom, Solvent Recovery SVOC radi na 0° C pomoću rashladnog sredstva i može kondenzirati približno od 90 do 95% para otapala (95% za diklormetan (DCM)).

Kategorija: .

Značajke i prednosti

  • Omogućuje pridržavanje regulativama vezanima za zračne emisije
  • Štiti zaposlenike od izlaganja štetnim parama otapala
  • Čuva osjetljive laboratorijske instrumente
  • Otapalo se ponovno može redistilirati ili prodati
  • Radi u kombinaciji s DryVap sustavom
  • Tipični volumeni otapala od 180 do 200 ml diklormetana (DCM) može se upariti za 50-60 minuta
  • Završna točka može se automatski detektirati i proces je završen kada se dosegne krajnja točka
  • Uzorak se može upariti izravno u GC viale