ASAP

„Atmospheric Solids Analysis Probe „(ASAP) je koristan alat za brzu i direktnu analizu hlapivih i poluhlapivih krutih i tekućih uzoraka koja koristi atmosferski tlak.

Ova tehnika koristi zagrijani dušik za desolvataciju uzorka i korona iglu za ionizaciju uzorka. Na taj način slabo polarni uzorci koji nisu podložni ionizaciji pomoću ESI, APCI i APPI da budu ionizirani sa visokim stupnjem osjetljivosti. Nadalje, i kompleksnije smjese se mogu analizirati bez potrebe za pripremom uzorka.

  • Problematični uzorci mogu se rutinski analizirati
  • Vrijeme analize je značajno skraćeno
  • Dobar za analizu nepolarnih ili slabo polarnih uzoraka
Kategorija: .