Uparavanje (Biotage)

Uparavanje otapala i koncentracija uzoraka važan su dio svakog laboratorijskog rada.

Automatizirani uparivači omogućuju brzo i efikasno uparavanje otapala i sušenje uzoraka.

X