NIR Spektroskopija

Infracrveni valovi, valne duljine od 740 nm do 2500 nm, imaju dovoljno energije da mogu izazvati oscilacije funkcionalnih skupina u strukturi molekula. Energija ove oscilacije je specifična za svaku funkcionalnu skupinu, pa u IR spektru vidimo apsorpcijske vrpce pri određenim valnim duljinama.

To daje puno informacija o strukturi uzorka, koja se danas koristi za određivanje koncentracije tvari u uzorku (sadržaj vode, proteina, količina otopljenog kisika u krvi …). NIR spektroskopija je sekundarna, neizravna analitička metoda.

Za pripremu kalibracijskih modela potrebni su referentni uzorci (najmanje 20, po mogućnosti stotine do tisuće) s poznatim količinama tvari u različitim rasponima koncentracija. Na temelju takvog modela, analizator predviđa količinu tvari u nepoznatom uzorku.

Ova tehnologija koristi se kako bi se odredili parametri uzoraka u prehrambenoj industriji. Parametri poput vlage, proteina, glutena, masti, škroba, vlakana, pepela … važni su za utvrđivanje kvalitete žitarica, određivanje strukture i hranjivih vrijednosti krmnih smjesa, određivanje strukture smjesa i gotovih proizvoda u mliječnoj i mesnoj industriji …

X