Xevo TQ-S cronos

Kvantitativna analiza visokih performansi, dostupna svima. Rutinsko testiranje ne mora biti ograničeno – maksimizirajte svoje performanse korištenjem više analita i proširivanjem validiranog raspona koncentracije, bez zauzimanja previše mjesta u laboratoriju.

Dizajniran za dobivanje ciljanih performansi, tako da možete:

  • lako dobiti i pregledati svoje kvantitativne podatke kako bi zadovoljili vaše analitičke i regulatorne potrebe
  • ciljati više analita i pokriti širi raspon koncentracija
  • razviti robusne metode i lako postaviti svoj sustav za analizu