Vacuum+

Ekstrakcija na čvrstoj fazi (SPE) može se lako provesti uz uređaj za ekstrakciju Vacum +. Prednost uređaja je taj da može istodobno obraditi čak 96 uzoraka. Vacum + je dizajniran za upotrebu sa standardnim »Waters 96- well plates« i novim mikroelucijskim pločama za automatiziranu ekstrakciju kao i za sve »Oasis« i »Sep Pak« ploče za ekstrakciju.

Više informacija možete naći na sljedećoj poveznici.

Kategorija: .