SQ Detector 2

Osmišljen za rutinu, spreman za neočekivano.

Detektor SQD 2 kompatibilan je s najširim rasponom kromatografskih platformi i izvora ionizacije, što ga čini najboljim „single quadrupol“ masenim detektorom.

Glavne značajke:

  • IntelliStart™ patent jamči maksimalne performanse i iskoristivost sistema za reproducibilne rezultate
  • Široki raspon mase omogućava analizu niskih i visokih molekulskih masa
  • Raznolike kromatografske opcije osiguravaju kompatibilnost sa širokim rasponom primjena
  • Universal Ion Source“ arhitektura uređaja nudi kompatibilnost s najširim rasponom analita.
Kategorija: .