Image Alt

Proizvodi

  /    /  Single Quadrupole  /  SQ Detector 2

SQ Detector 2

Detektor SQD 2 kompatibilan je s najširim rasponom kromatografskih platformi i izvora ionizacije, što ga čini najboljim „single quadrupol“ masenim detektorom.

  • IntelliStart™ patent jamči maksimalne performanse i iskoristivost sistema za reproducibilne rezultate.
  • Široki raspon mase omogućava analizu niskih i visokih molekulskih masa.
  • Raznolike kromatografske opcije osiguravaju kompatibilnost sa širokim rasponom primjena.
  • „Universal Ion Source“ arhitektura uređaja nudi kompatibilnost s najširim rasponom analita.

Quick info

Kategorija: Oznaka:

Opis

Više informacija na poveznici: LINK