Solvent Drying System

Sustav za sušenje otapala („Solvent Drying System“) je vrlo jednostavan sistem za rukovanje. Sastoji se od postolja za hidrofobnu membranu koja služi za odvajanje vode od uzorka i erlenmeyerove tikvice za prihvaćanje uzorka. Za rad sustava potreban je vakum.

Kategorija: .