Image Alt

Proizvodi

  /    /  SPE  /  Sep-Pak SPE

Sep-Pak SPE

Waters Sep-Pak brend nudi široku ponudu kemije formata za pripremu uzoraka. Dostupni formati su kolone za pripremu uzoraka, 96-well plate-ovi i µElution plate-ovi. Spomenuti brend, punjenje formata bazira na silici te ih čini idealnima za ekstrakciju uzoraka za GC, HPLC i UPLC metode analize.

Quick info

Kategorija: Oznaka: