HP TGA 75/750

Tlak je jedan od osnovnih parametara koji se koristi za opisivanje termodinamičkog stanja sustava i kinetike kemijskih procesa. Termogravimetrijska analiza pri visokom tlaku omogućava proučavanje procesa gubitka / povećanja mase uzoraka u određenim reaktivnim atmosferama pri povišenom tlaku i temperaturi. HP TGA 75/750 prvi je visokotlačni TGA instrument koja omogućava izvođenje sigurnih i jednostavnih eksperimenta pri tlakovima do 80 bar i temperaturama do 1100 °C. Temelj visokotlačnog HP TGA 75/750 su posebna patentirana vaga s magnetskom levitacijom, pećnica koja dostiže brzinu zagrijavanja od 250 ° C / min i ugrađeni uređaj za preciznu kontrolu tlaka i sastava reaktivne atmosfere.

Kategorija: .
HP TGA 75 HP TGA 750
Maksimalna radna temperatura 1100 °C
Maksimalna brzina zagrijavanja 250 °C/min
Maksimalni radni tlak 80 bar
Resolucija mase 0,1 µg
Raspon mase uzorka 500 mg
Reaktivna atmosfera Čisti plin (1 od 3) Čisti plin ili smjesa do 3 plina