Image Alt

Proizvodi

  /    /  TGA  /  HP TGA 75/750

HP TGA 75/750

Tlak je jedan od osnovnih parametara koji se koristi za opisivanje termodinamičkog stanja sustava i kinetike kemijskih procesa. Termogravimetrijska analiza pri visokom tlaku omogućava proučavanje procesa gubitka / povećanja mase uzoraka u određenim reaktivnim atmosferama pri povišenom tlaku i temperaturi. HP TGA 75/750 prvi je visokotlačni TGA instrument koja omogućava izvođenje sigurnih i jednostavnih eksperimenta pri tlakovima do 80 bar i temperaturama do 1100 ° C. Temelj visokotlačnog HP TGA 75/750 su posebna patentirana vaga s magnetskom levitacijom, pećnica koja dostiže brzinu zagrijavanja od 250 ° C / min i ugrađeni uređaj za preciznu kontrolu tlaka i sastava reaktivne atmosfere.

Quick info

Kategorija: Oznaka:

Opis

Više informacija na poveznici: LINK