Image Alt

Proizvodi

  /    /  Koncentriranje in sušenje z izparevanjem  /  Biotage® V-10 Touch

Biotage® V-10 Touch

Biotage V-10 Touch je sistem za sušenje i koncentrovanje uzorka pomoću vakuuma i kontroliranog zagrijavanja. Čak i teško hlapljiva otapala poput DMF, DMSO i NMP mogu se lako i brzo ukloniti iz instrumenta. Instrument koristi unaprijed instalirane metode za određena otapala, koja se mogu podesiti i dodati pomoću velikog ekrana osjetljivog na dodir. Instrument koristi ugrađenu vakuumsku pumpu sa mogućnošću povezivanja dodatne pumpe. Zagrijavanje uzorka odvija se beskontaktno, dok se temperatura kontrolira pomoću IR senzora. Velika prednost instrumenta je brza rotacija bočice koja dostiže do 8000 rpm. Isparavanje je bez rizika od prskanja uzorka i stvaranja gubitaka.

Dostupno je nekoliko različitih veličina bočica, uz dodatni držač možemo osušiti 16 uzoraka u nizu i unapred programirati metode. Na ovaj način, više ljudi može lako i glatko da koristi instrument, tijekom isparavanja možemo se udaljiti od instrumenta i vratiti se kada je proces završen. Instrument omogućava automatizirano sušenje frakcija sa nosača cijevi uz pomoć Gilson robota za rukovanje tekućinom.

Više informacija na poveznici: LINK

Quick info