Biotage Solution Recovery OG®

“Biotage Solvent Recovery OG®” koristi se za učinkovitu automatizaciju ekstrakcije ulja i masti, (EPA metoda 1664). Uređaj je koji se bez poteškoća spaja na ispušnu cijev iz sistema za uparavanje “SpeedVap®”.

Erlenmeyerova tikvica od 500 mL postavlja se (uključena u sistem) u komoru za prikupljanje para heksana, gdje se kondenziraju i tako uklanjaju iz sustava.

Solvent Recovery OG je dizajniran na način da kontrolirano spušta temperaturu do -25 ° C za najučinkovitiju kondenzaciju i hvatanje para otapala. Sustav je u mogućnosti sakupiti približno do 70% isparenog otapala izravno od “Speed-Vap-a” na sobnoj temperaturi.

Kategorija: .

Značajke i prednosti

  • Minimalni zahtjevi prostora
  • “Bench-top” ili podna instalacija
  • Dvostruki prikaz temperature
  • Plastična boca za sakupljanje vakuuma
  • Sprječavnje otpuštanja štetnih para heksana u atmosferu
  • Smanjuje ukupne troškove za otapalo
  • Štiti osoblje od štetnih para otapala
  • Čuva osjetljive laboratorijske instrumente