Atlantic® SPE diskovi

Atlantic® SPE diskovi su testirani u Horizonovom laboratoriju za kontrolu kvalitete, kako bi se osigurao najbolji rezultat vaših analiza. Za podrobniju specifikaciju koja odgovara vrstama diskova i spojevima za koje se mogu koristiti, pogledajte vodič za SPE diskove.

Dostupni diskovi:

  • Atlantic®High Capacity C18 SPE Disk
  • One Pass Disk & Carbon Cartridge
  • C18 SPE Disk
  • DVB SPE Disk
  • HLB SPE Disk

Dostupni pretfilteri:

  • Pre-Filters
  • Fast Flow Sediment Pre-Filters
Kategorija: .