Atlantic® ReadyDisk

Atlantic® ReadyDisks su diskovi za ekstrakciju na čvrstoj fazi, unaprijed postavljeni u držače za jednokratnu upotrebu. Koriste se za ekstrakciju organskih i poluhlapivih organskih spojeva iz uzoraka vode. Svaki disk je izrađen na način da maksimizira interakciju analita s aktivnom površinom diska uz relativno visoke protoke, bez straha od gubitka analita ili začepljenja diska.

Držači diska izrađeni su od materijala bez onečišćenja kao što su ftalati te su dizajnirani za upotrebu s ručnim i automatiziranim sustavima za ekstrakciju na krutoj fazi. Konfigiracija diska rezultira visokim fizikalnim i kemijskim kapacitetom, a visina držača sprječava prelijevanje uzorka, čak i pri relativno visokim brzinama protoka.

Kategorija: .

Diskovi su prikladni za ekstrakciju uzoraka u širokom rasponu volumena, uključujući i uzorke veličine jedne litre. Širok raspon raspoloživih kemija diskova omogućuje ekstrakciju različitih analita uključujući: pesticide, bisfenol A, PBDE, herbicide, PAH-ove, karbonilne spojeve, dioksine, furane, PFOA-e i fenolne spojeve u skladu s EPA metodama 500, 600 i 8000.

Atlantic® ReadyDisk C18

Atlantic® ReadyDisk C18 sadrži stacionarnu fazu na bazi silike te je endkapiran kako bi se izbjegle nepredvidive sekundardne interakcije sa slobodnim silanolima zaostalima od procesa proizvodnje. Ova reverzno-fazna stacionarna faza kompatibilna je sa EPA metodom 525.2 kao i s drugim metodama za analizu pitkih i otpadnih voda.

 Atlantic® ReadyDisk HC-C18

Atlantic® ReadyDisk HC-C18 je modificirana verzija prethodno spomenutog Atlantic® ReadyDisk C18 diska. Spomenuti disk je disk povećane retencije za spojeve koji pokazuju slabiju interakciju s C18 stacionarnom fazom, kao što su: dimetanoati, 2,6- DNT, 2,4 DNT i kofein. Disk se preporučuje za upotrebu s EPA 525.2 metodom te drugim metodama za analizu pitkih I otpadnih voda.

Atlantic® ReadyDisk DVB

Atlantic® ReadyDisk DVB disk kao stacionarnu fazu sadrži DVB (divinilbenzen), polimer neovisan o pH vrijednosti koji je naveden za uporabu u EPA metodi 525.3 kao i za određivanje cijelog  raspona analita u analizi pitke vode.