Image Alt

Proizvodi

  /    /  UHPLC  /  Arc Premier UHPLC System

Arc Premier UHPLC System

  • UHPLC Arc Premier sustav je visokotlačni tekući kromatograf dizajniran za analizu biomolekula – proteina, peptida, oligonukleotida, glikana, glikoproteina, aminokiselina i ekscipijenata.
  • Sustav koristi MaxPeak High Performance Surface (HPS) materijal, koji smanjuje interakcije između analita i površine te na taj način sprječava interakcije biomolekula s površinom odnosno sprječava nespecifičnu adsorpciju analita. Ovako modificirana površina osigurava visoku ponovljivost rezultata (visok „recovery“), visoku razlučivost pikova (bolja separacija) i minimalan mogući prijenos između uzoraka (“low carryover”), bez obzira na to je li korištena tehnika obrnute faze (RP), ionsku izmjenu (IEX), ekskluziju veličine (SEC) ili kromatografiju hidrofobne interakcije (HIC).
  • Manja disperzija sustava, u usporedbi s konvencionalnim HPLC sustavom, osigurava poboljšanu rezoluciju pikova i bržu analizu. Tome pomaže pumpa koja može izdržati pritisak do 650 bara i mogućnost korištenja analitičkih UHPLC kolona s veličinom čestica od 2,5 um ili više.
  • Sistem se lako može povezati s UV/VIS, FLR, RI detektori, ELSD i masenim spektrometrom.

Quick info

Kategorija: Oznaka:

Opis

  • Sistem je dizajniran s “Multi-Path tehnologijom”, koja korisnicima pruža mogućnost razvijanja robusnih i ponovljivih metoda, kao i mogućnosti jednostavnog prijenosa postojećih HPLC i UHPLC metoda, bez promjene parametara gradijenta.
  • Svi oni koji su uključeni u razvoj novih metoda, uz pomoć Empower-ovog programskog modula ”AutoBlend plus”, kojim korisnik postavlja sustavno prethodno miješanje otapala, što zamjenjuje vremenski zahtjevnu ručnu pripremu mobilnih faza. Sustav prethodno istovremeno provodi miješanje dva, tri ili četiri različita otapala u bilo kojem omjeru kako bi se postigao željeni pH. To omogućava proučavanje učinka pH i ionske jakosti na eluiranje analita u kratkom vremenu.
  • Kvalifikacija svih Watersovih laboratorijskih instrumenata za tekućinsku kromatografiju je u skladu s regulatornim standardima kvalitete kao što su GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> i drugi. Alliance HPLC sustav podržava automatiziranu kvalifikaciju sustava Waters Empower (SQT) sustava, što smanjuje vrijeme i troškove povezane s godišnjim kvalifikacijama .

Više informacija na poveznici: LINK