Arc Premier UHPLC System

  • UHPLC Arc Premier sustav je visokotlačni tekući kromatograf dizajniran za analizu biomolekula – proteina, peptida, oligonukleotida, glikana, glikoproteina, aminokiselina i ekscipijenata.
  • Sustav koristi MaxPeak High Performance Surface (HPS) materijal, koji smanjuje interakcije između analita i površine te na taj način sprječava interakcije biomolekula s površinom odnosno sprječava nespecifičnu adsorpciju analita. Ovako modificirana površina osigurava visoku ponovljivost rezultata (visok „recovery“), visoku razlučivost pikova (bolja separacija) i minimalan mogući prijenos između uzoraka (“low carryover”), bez obzira na to je li korištena tehnika obrnute faze (RP), ionsku izmjenu (IEX), ekskluziju veličine (SEC) ili kromatografiju hidrofobne interakcije (HIC).
  • Manja disperzija sustava, u usporedbi s konvencionalnim HPLC sustavom, osigurava poboljšanu rezoluciju pikova i bržu analizu. Tome pomaže pumpa koja može izdržati pritisak do 650 bara i mogućnost korištenja analitičkih UHPLC kolona s veličinom čestica od 2,5 um ili više.
  • Sustav se može spojiti s UV-VIS, PDA, IR detektorom i masenim spektrometrom.
  • Sustav je dizajniran s “Multi-Path tehnologijom” koja korisnicima pruža mogućnost razvoja robusnih i ponovljivih metoda te mogućnost jednostavnog prijenosa postojećih HPLC i UHPLC metoda, bez promjene parametara gradijenta.
  • Za sve one koji se bave razvojem novih metoda pomaže programski modul Empower AutoBlend plus kojim korisnik postavlja sistemsko predmješanje otapala, čime se zamjenjuje dugotrajna ručna priprema mobilnih faza. Sustav unaprijed miješa dva, tri ili četiri različita otapala u bilo kojem trenutku u bilo kojem omjeru kako bi se postigao željeni pH. To omogućuje proučavanje učinka pH i ionske snage na eluiranje analita u kratkom vremenu.
  • Kvalifikacija svih Waters laboratorijskih instrumenata za tekućinsku kromatografiju u skladu je s regulatornim standardima kvalitete kao što su GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> i drugi. Sustav Acquity Arc podržava sustav Waters Empower Automated System Qualification (SQT), koji smanjuje vrijeme i troškove povezane s godišnjim kvalifikacijama.