Acquity UPLC H-Class PLUS

  • Acquity UPLC H-Class PLUS sistem je visokotlačni tekući kromatograf, koji se koristi u analitičkim laboratorijima za analizu farmaceutskih supstanci, uzorka hrane, uzoraka okoliša, uzoraka s područja dijagnostike.
  • Acquity UPLC H-Class PLUS sistem je pogodan za razvoj brzih analitičkih metoda i nudi mogućnost poboljšanja postojećih HPLC i UHPLC metoda. Mala disperzija sistema omogućava poboljšanu rezoluciju, osjetljivost i brze analize. To se postiže snažnom pumpom koja omogućava tlakove do 1000 bar-a i mogućnost uporabe analitičkih UPLC kolona s česticama manjim od 2um.
  • Sistem s kvarternom pumpom, za izokratsku i gradijentnu kromatografiju, nudi mogućnost miješanja četiri različita otapala.
  • Mogućnost uporabe šest UPLC kolona, koje se lako temperaturno neovisno kontroliraju s pomoću aktivnog grijača (active-preheater).
  • Sistem s vrlo niskom disperzijom i niskim prijenosom među uzorcima (nizak Carry over) je primjeren za spajanje s spektormetrom mase visoke rezolucije. Pruža ponovljivo i točno inektiranje za preciznu kvalifikaciju i ponovljivost retencijskih vremena što osigurava pouzdanost rezultata.
  • Za sve one koji su uključeni u područje razvoja novih metoda, tu je pomoć Empower programskog modula AutoBlend plus, s čijom uporabom se sustavno predmješaju otapala, što zamjenjue ručno pripremanje mobilnih faza. Sustav provodi predmješanje dva, tri ili četiri istovremeno različitih otapala u bilo kojem omjeru da bi se dobila željena pH vrijednost. To omogućava, da se u kratkom vremenu napravi proučavanje učinka pH i ionske jakosti na eluiranje analita.
  • Sistem se lako spaja s PDA, UV/VIS, FLR i RI detektorima, ELSD i masenim spektrometrom.
  • Kvalifikacija svih Watersovih laboratorijskih instrumenata za tekućinsku kromatografiju je u skladu a regulatornim standardima kakvoće kao što: GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> i drugi. Alliance HPLC System podržava automatiziranu kvalifikaciju sustava Waters Empower (SQT) što smanjuje vrijeme i troškove povezane s godišnjom kvalifikacijom.