Image Alt

Proizvodi

  /    /  UPLC  /  Acquity UPLC H-Class PLUS

Acquity UPLC H-Class PLUS

  • Acquity UPLC H-Class PLUS sistem je visokotlačni tekući kromatograf, koji se koristi u analitičkim laboratorijima za analizu farmaceutskih supstanci, uzorka hrane, uzoraka okoliša, uzoraka s područja dijagnostike.
  • Acquity UPLC H-Class PLUS sistem je pogodan za razvoj brzih analitičkih metoda i nudi mogućnost poboljšanja postojećih HPLC i UHPLC metoda. Mala disperzija sistema omogućava poboljšanu rezoluciju, osjetljivost i brze analize. To se postiže snažnom pumpom koja omogućava tlakove do 1000 bar-a i mogućnost uporabe analitičkih UPLC kolona s česticama manjim od 2μm.

Quick info

Kategorija: Oznaka:

Opis

  • Sistem s kvarternom pumpom, za izokratsku i gradijentnu kromatografiju, nudi mogućnost miješanja četiri različita otapala.
  • Mogućnost uporabe šest UPLC kolona, koje se lako temperaturno neovisno kontroliraju s pomoću aktivnog grijača (active-preheater).
  • Sistem s vrlo niskom disperzijom i niskim prijenosom među uzorcima (nizak Carry over) je primjeren za spajanje s spektormetrom mase visoke rezolucije. Omogućuje ponovljivo i točno inektiranje za preciznu kvalifikaciju i ponovljivost retenzijskih vremena što osigurava pouzdanost rezultata.
  • Svi oni koji su uključeni u razvoj novih metoda, uz pomoć Empower-ovog programskog modula ”AutoBlend plus”, kojim korisnik postavlja sustavno prethodno miješanje otapala, što zamjenjuje vremenski zahtjevnu ručnu pripremu mobilnih faza. Sustav prethodno istovremeno provodi miješanje dva, tri ili četiri različita otapala u bilo kojem omjeru kako bi se postigao željeni pH. To omogućuje proučavanje učinka pH i ionske snage na eluciju analita u kratkom vremenu.
  • Sustav se može povezati s PDA, UV / VIS, FLR, RI detektorima, ELSD i masenim spektrometrom.
  • Kvalifikacija svih Watersovih laboratorijskih instrumenata za tekućinsku kromatografiju je u skladu s regulatornim standardima kvalitete kao što su GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> i drugi. Alliance HPLC System podržava automatiziranu kvalifikaciju sustava Waters Empower (SQT) što smanjuje vrijeme i troškove povezane s godišnjom kvalifikacijom.

Više informacija na poveznici: LINK