Image Alt

Proizvodi

  /    /  SFC  /  ACQUITY UPC2

ACQUITY UPC2

Acquity UPC2 (UltraPerformance Convergence) je konvergencijski superkritični kromatografski sustav. Konvergencijska kromatografija ortogonalna je tehnika tehnike reverzne faze. Mobilna faza je superkitični ugljični dioksid CO2 u kombinaciji s modifikatorima – polarnim ili nepolarnim organskim otapalom. Selektivnost se temelji na kombinaciji širokih raspona polarnih i nepolarnih tipova kromatografskih kolona. Mehanizam zadržavanja, međutim, temelji se na razlikama u polarnosti molekula i idealan je za kiralno i akiralno razdvajanje složenih, strukturnih analoga, izomera, enantiomernih i dijastereoizomernih smjesa. Spomenuta analitička tehnika pogodna je za kromatografsko odvajanje analita biljnih ekstrakata, bioloških uzoraka, kozmetičkih pripravaka i složenih farmaceutskih smjesa. Zbog mogućnosti odabira različitih organskih modifikatora, spomenuta je tehnika pogodna i za sprezanje s masenim spektrometrom i PDA detektorom.

Quick info

Kategorija: Oznaka:

Opis

  • Sustav je namijenjen analizi složenih uzoraka, za kiralno i akiralno razdvajanje složenih, strukturnih analoga, izomera, enantiomernih i diastereoizomernih smjesa.
  • Sustav koristi kvarternu pumpu za izokratsko i gradijentno eluiranje korištenjem superkritičnog ugljičnog dioksida u kombinaciji s organskim modifikatorima.
  • Sustav je vrlo niske disperzije, a mali prijenos između uzoraka (“carryover”) pogodan je za spajanje s spektrometrima mase visoke osjetljivosti. Omogućuje ponovljivo i točno inektiranje za preciznu kvalifikaciju i ponovljivost retenzijskih vremena što osigurava pouzdanost rezultata.
  • Sustav se može povezati s PDA i spektrometrom mase.
  • Kvalifikacija svih laboratorijskih instrumenata za tekućinsku kromatografiju Waters sukladna je regulatornim standardima kvalitete kao što su GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> i drugi. Sustav Acquity UPC2 podržava alat Waters Empower Automated System Qualification (SQT), koji smanjuje vrijeme i troškove povezane s godišnjim kvalifikacijama.

Više informacija na poveznici: LINK