Acquity I-Class PLUS

Acquity UPLC I-Class PLUS sistem je visokotlačni tekućinski kromatograf, koji se u analitičkim laboratorijima upotrebljava za analizu farmaceutskih sastojaka, uzoraka hrane, uzoraka okoliša, uzoraka s područja dijagnostike.

Acquity UPLC I-Class PLUS sistem je pogodan za razvoj brzih analitičkih metoda i nudi mogućnost poboljšavanja postojećih HPLC i UHPLC metoda. Vrlo mala disperzija sistema osigurava optimalnu rezoluciju, visoku osljetljivost i mogućnost izvedbe vrlo brzih analiza. To se postiže snažnom pumpom tlaka do 1200bar i uporabom UPLC kolona s veličinom čestica manjom od 2um.

ACQUITY UPLC I-Class PLUS sistem je radi svojih sposobnosti namjenjen istraživačkim laboratorijima koji bi željeli povećati kapacitet analize uzoraka i optimizirati brzinu kromatografskih analiza. Također je namijenjen laboratorijima koji koriste masen spektrometriju (MS). ACQUITY UPLC I-Class PLUS sistem je pogodan za spajanje na MS ili MS/MS masene spektrometre.

Oznaka:

Prednosti:

  • Sistem s binarnom pumpom, za izokratsku i gradijentnu kromatografiju, nudi mogućnost visokotlačnog miješanja otapala.
  • Sistem s vrlo niskom disperzijom i niskim prijenosom između uzorcima (niski carry over) je primjeren za spajanje s masenim spektrometrom visoke rezolucije. Omogućuje ponovljivo i točno inektiranje za preciznu kvalifikaciju i ponovljivost retenzijskih vremena što osigurava pouzdanost rezultata.
  • Sistem se lako spaja s PDA, UV/VIS, FLR, RI detektorima, ELSD i masenim spektrometrima.
  • Kvalifikacija svih Waters laboratorijskih instrumenata za tekuću kromatografiju, je u skladu s regulatornim standardima kvalitete, kao što su GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> i drugi. Alliance HPLC System podržava alat za automatiziranu sistemsku kvalifikaciju sistema Waters Empower (SQT), što skraćuje vrijeme i smanjuje troškove, povezane s godišnjim kvalifikacijama.