Image Alt

Proizvodi

  /    /  UHPLC  /  Acquity Arc MDLC

Acquity Arc MDLC

 • UHPLC Acquity Arc MDLC sustav višedimenzionalne tekućinske kromatografije – visokotlačni je tekućinski kromatograf koji se koristi u analitičkim laboratorijima za analizu aktivnih farmaceutskih sastojaka, uzoraka hrane, uzoraka okoliša i uzoraka iz područja dijagnostike.
 • Dizajn sustava dizajniran je tako da analitičar može izvoditi kromatografiju u više dimenzija.
 • Omogućuje ugradnju sekundarne, ortogonalno selektivne kolone, koja analitičaru nudi mogućnost razdvajanja vrhova koji su kemijski različiti i koje je nemoguće odvojiti u jednoj dimenziji (s jednom vrstom stacionarne faze kolone).
 • Dodatna pumpa također omogućava analitičaru da promijeni mobilnu fazu pri ulasku u drugu dimenziju, što je važno kada analitičar mora raditi s mobilnim fazama koje su prikladne za analitiku s masenim spektrometrom.
 • Multidimenzionalna kromatografija omogućuje analitičaru kombiniranu kromatografiju: RP + SEC, RP + IEC, RP + HIC, NP + HIC, SEC + RP, SEC + IEC, … Ova se tehnika koristi u području analize nečistoća i složenih uzoraka, gdje je prisutno mnogo analita, s različitim kemijskim svojstvima.

Quick info

Kategorija: Oznaka:

Opis

 • Acquity Arc UHPLC s mogućnošću maksimalnog tlaka do 650 bara, sustav je koji osigurava točnost, ponovljivost i robusnost rezultata, uz minimalni prijenos tvari između uzoraka (Carryover) koji je ispod 0,002%.
 • Sustav je dizajniran s “Multi-Path tehnologijom” koja korisnicima pruža mogućnost da razviju robusne i ponovljive metode te mogućnost jednostavnog prijenosa postojećih HPLC i UHPLC metoda, bez promjene parametara gradijenta.
 • Niža disperzija sustava u usporedbi s konvencionalnim HPLC sustavom omogućuje bolju rezoluciju, osjetljivost i brže analize. Tome pomaže i snažna pumpa koja može podnijeti pritisak do 650 bara i mogućnost upotrebe analitičkih UHPLC kolona veličine čestica od 2,5 um ili više. To se postiže pomoću snažne pumpe koja stvara tlak do 650 bara i sposobnosti korištenja analitičkih UHPLC kolona s veličinom čestica 2.5um.
 • Sustav se može povezati s PDA, UV / VIS, FLR, RI detektorima, ELSD i masenim spektrometrom.
 • Svi oni koji su uključeni u razvoj novih metoda, uz pomoć Empower-ovog programskog modula ”AutoBlend plus”, kojim korisnik postavlja sustavno prethodno miješanje otapala, što zamjenjuje vremenski zahtjevnu ručnu pripremu mobilnih faza. Sustav prethodno istovremeno provodi miješanje dva, tri ili četiri različita otapala u bilo kojem omjeru kako bi se postigao željeni pH. To omogućuje proučavanje učinka pH i ionske snage na eluciju analita u kratkom vremenu.
 • Kvalifikacija svih Watersovih laboratorijskih instrumenata za tekućinsku kromatografiju je u skladu s regulatornim standardima kvalitete kao što su GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> i drugi. Acquity Arc MDLC sustav podržava alat za kvalifikaciju sustava Waters Empower Automated System Qualification (SQT), koji smanjuje vrijeme i troškove povezane s godišnjim kvalifikacijama.

Više informacija na poveznici: LINK