Acquity ARC BIO

UHPLC Acquity Arc BIO sistem je visokotlačni tekućinski kromatograf koji se koristi u biofarmaceutskim i istraživačkim laboratorijima za analizu biomolekula- proteina, peptida, oligonukleotida, glikana, glikoproteina, aminokiselina i pomoćnih tvari (excipients).

  • Sistem je izrađen od bio-inertnih materijala koji spriječavaju interakciju biomolekula s dodirnom površinom, pa to omogućuje visoku ponovljivost rezultata (high recovery) i dobro odvajanje (good separation) uz minimalni utrošak uzorka bilo da se koristi tehnika  reverzne faze (RP), ionska izmjena (IEX), kromatografija isključivanja veličinom (SEC) ili kromatografija hidrofobnom interakcijom (HIC).
  • Manja disperzija sistema, u usporedbi s klasičnim HPLC sistemom omogućuje bolju rezoluciju, osjetljivost te bržu analizu. Prethodno navedene prednosti omogućene su korištenenjem snažne pumpe koja stvara tlak od 650 bar-a i UHPLC kolona veličine čestica od 2,5 um.
  • Sustav se lako povezuje s UV-Vis, PDA i RI detektorom kao i masenim spektrometrom.

Prednosti:

  • Sistem je izrađen od bio-inertnih materijala, onemogućuje interakciju biomolekula s dodirnom površinom.
  • Sustav je baziran na »Multi-Path tehnologiji« koja korisnicima omogućuje razvoj robusnih i ponovljivih metoda kao i prijenos postojećih HPLC i UHPLC metoda bez promijene gradijenata.
  • Svima koji su uključeni u razvoj novih metoda, pomaže programski modul »AutoBlend plus« koji je dio Empower-a, a kojim korisnik postavlja sistemsko miješanje otapala, izuzimajući pritom dugortajnu ručnu pripremu pokretnih faza. Sistem provodi prethodno miješanje dva, tri ili četiri različita otapala istovremeno u bilo kojem omjeru kako bi se postigao željeni pH. To omogućuje, da se u kratkom vremenu prouči utjecaj pH i ionske jakosti na eluaciju analita u kratkom vrmenu.