Sušenje i koncentriranje uparavanjem

Uparavanje otapala i koncentracija uzoraka važan su dio svakog laboratorijskog rada. Novije tehnologije omogućuju nam brzo i efikasno uparavanje otapala i sušenje uzoraka. Sa Biotageom nudimo V-10 Touch sistem koji brzo uparava otapalo uz pomoć vakuuma, vrtložne struje i kontroliranog zagrijavanja, čak i one koje je u praksi teško ukloniti. Programom kontroliran proces omogućuje potpuno automatsku izolaciju sintetiziranih spojeva bez gubitaka.

X