18th INTERNATIONAL FOUNDRYMEN CONFERENCE – Sisak, May 15th-17th, 2019

“Coexistence of material science and sustainable technology in economic growth”

 

Veseli nas, da kot sponzorji sodelujemo na 18th INTERNATIONAL FOUNDRYMEN CONFERENCE, Sisak, Hrvaška.

S tehnološkimi rešitvami želimo prispevati k trajnostnemu razvoju raziskovalne dejavnosti in industrije na področju razvoja metalurgije, novih materialov, izolacijskih inkonstrukcijskih materialov, industrije plastike in gume, keramike, stekla in premazov.

Skupaj s proizvajalci opreme TA-Instruments, Tinius Olsen in ATS (Applied Test Systems) predstavljamo analitske tehnike:

• Thermal Analysis – termična analiza
• Differential scanning calorimetry – diferencialna dinamična kalorimetrija (DSC)
• Differential thermal analysis – diferencialna termična analiza (DTA)
• Thermomechanical analysis – termomehanska analiza (TMA),
• Dynamic mechanical analysis – dinamična mehanska analiza (DMA)
• Thermogravimetric analysis – termogravimetrična analiza (TGA)
• Thermal Conductivity – toplotna prevodnost
• Microcalorimetry – mikrokalorimetrija
• Isothermal Calorimetry – izotermalna kalorimetrija
• Flash Difusivity – »flash« difuzivnost
• Differential Mechanical Analysis – diferencialna mehanska analiza
• Dilatometry – dilatometrija
• Electroforce Mechanical Tests – mehanski testi
• Rheology – reologija
• Rubber Testing – testi gume in plastike
• CHNOS Elemental Analysis in Inorganic Materials – CHNOS elementne analize v anorganskih materialih
• Melt Indexer Tests – »Melt Indexer« testi
• Stress Rupture Tests – Stres rupture Testi
• Tensile and Hardness Testing – test nateznosti in trdote
• Tension and Compression Testing – test napetosti in kompresije
• Charpy and Izod Impact Tests – »Charpy« in »Izod Impact« testi

X