ožujak 2019

05ožuCijeli danWaters Osijek - Od pripreme uzoraka do LC-MS/MS analiza

07ožuCijeli danWaters Split - Od pripreme uzoraka do LC-MS/MS analiza

25ožuCijeli dan26Interpretacija MS i MS-MS masenih spektara

28ožuCijeli dan29Analiza peptida i proteina LC-MS tehnikom

travanj 2019

04traCijeli danWaters seminar

17traCijeli danAutomatizirana priprema uzoraka

studeni 2019

13stuCijeli dan15WUM 2019

 

X